Защо са изчезнали динозаврите?

Изчезването на динозаврите е едно от най-драматичните събитие в историята на Земята. Учените са единодушни и поддържат теорията, че началото на всеки велик цикъл е придружен с масовата гибел на някои видове растения и животни (както в случая с динозаврите) и с възраждането на други видове.

Една от най-широко разпространените теории е, че динозаврите са изчезнали преди около 65 милиона години, тъй като Земята се е сблъскала с един или с няколко астероиди. Нови доказателства обаче посочват, че наред с това изригванията на вулканите са довели си отделянето на голямо количество въглероден двуокис и серен диоксид, което е причинило глобално затопляне и падането на киселинни дъждове. При голямата вулканична дейност, довела до образуването на планините, са се формирали скали с високо съдържание на уран и вероятно това е довело до измирането на редица организми.

Съществуват многобройни хипотези за изчезването на динозаврите, но за съжаление никоя от тях не е потвърдена. В продължение на много десетилетия учените по цял свят се опитват да разгадаят тайната, но без успех. Някои намират обяснение във Всемирния потоп, резултат от световното затопляне. Но ако това е така, тук неизбежно възниква въпросът, защо огромна част от останалите обитатели на сушата са оцелели. Според друга теория първобитните хора са унищожили динозаврите, но проблемът в този случай е, че те са се появили едва 60 милиона години след изчезването на динозаврите…

Ако Земята се е сблъскала с метеорит и се е получила мощна експлозия или е настъпило силно застудяване на планетата, как тогава птиците са успели да оцелеят, като е добре известно, че те са особено чувствителни към неблагоприятните условия на живот? Мнозина днес са склонни да вярват, че динозаврите са изчезнали в резултат на природно бедствие или изменение на климата. Палеонтолозите обаче все още не са намерили следи от масово измиране на растенията. Техните констатации показват точно обратното – преди 65 милиона години е имало бурен растеж и еволюция в растителния свят на Земята.

This entry was posted in Без категория and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.